Tentokrát jsme pro Vás připravili pohádku - PASÁČEK VEPŘŮ, prohlídku zámku přizpůsobenou dětem ( průvodci v kostýmech ) a herní koutek (malování, dobývání hradu, bludiště, puzzle a loutkové divadýlko s loutky).


PROHLÍDKA + DIVADLO + HERNÍ KOUTEK - ČERVEN 2 0 1 8 :

CENA - 90,- Kč za dítě (pedagogický doprovod - zdarma)

P A S Á Č E K      V E P Ř Ů   -   11.6.   -   13. 6. 2018   časy  -  9.00  +  10.30h.

V případě zájmu i odpolední představení - čas dle domluvy – bez prohlídky.

( Časy lze po dohodě přizpůsobit dle potřeby )


 Objednávejte na této adrese :

zámek DĚČÍN
Mgr. Klára Kozlíková – školní programy
Dlouhá jízda 1254, 405 01 Děčín 1
Telefon : 412 518 905, 775 862 639

E-mail: objednavky@zamekdecin.cz
Objednávkový formulář - www.zamekdecin.cz > školní výlet

www.zamekdecin.cz
www.facebook.com/zamekdecin


D I V A D E L N Í     P Ř E D S T A V E N Í :

- D I V A D Ý L K O     K U B A -

P A S Á Č E K      V E P Ř Ů

Noční skřítek Uspávač se setkává s vílou Zavřiočkou. Uspávač chce vyprávět pohádku o princi, který si vzal za manželku opravdovou princeznu a Zavřiočka zase o chudé dívce, která si vzala za manžela krásného prince. Chudák princ neví jestli má poslechnout svého královského otce nebo hlas svého srdce. Jak si princ poradí?
To se dozvíte v inscenaci inspirované pohádky H.Ch. Andersena - Pasáček vepřů a Princezna na hrášku. Vypravěči – Uspávač a Zavřiočka rozehrávají příběh za pomoci sošných loutek, různých rekvizit a opravdových „kouzel“.

Hrají - Dana Mládová a Petr Mlád            Délka představení - 45 minut

Kliknete-li, dozvíte se více o představení


   ZÁMEK DĚČÍN

Školní prohlídka děčínského zámku hravou a srozumitelnou formou. Během školní prohlídky se žáci přenesou na počátek 19. století a poznají, že život na zámku nejsou jen hezké šaty a bohaté hostiny, ale také spousta povinností, pravidel a učení. Děti nejsou jen pasivními posluchači, sami se zapojují a plní nejrůznější úkoly. Během procházky zámeckými komnatami užijí nejen všechny smysly, ale také postřeh, logickou úvahu a samozřejmě i své znalosti.

Podrobnější informace o historii zámku naleznete   Z D E .


F o t o g a l e r i e :
Kliknete-li na vybraný obrázek - zvětší se.
Další obrázek - klikněte na pravou stranu obrázku. Předchozí obrázek - klikněte na levou stranu obrázku.

Zámek Děčín Vstupní průčelí Růžová zahrada Hlavní nádvoří

Růžová zahrada Růžová zahrada Interier Interier


 PROPAGAČNÍ LETÁČEK - určený pro tisk - formát .pdf -