NABÍZÍME PROHLÍDKU ZÁMKU + DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ + HERNÍ KOUTEK

Tentokrát jsme pro Vás připravili pohádku - PASÁČEK VEPŘŮ, prohlídku zámku přizpůsobenou dětem ( průvodci v kostýmech ) a herní koutek (malování, dobývání hradu, bludiště, puzzle a loutkové divadýlko s loutky).


PROHLÍDKA   + PŘEDSTAVENÍ   + HERNÍ KOUTEK   - ČERVEN 2 0 1 8 :

CENA - prohlídka + představení + herní koutek - 100,- Kč za dítě (pedagogický doprovod - zdarma)

P A S Á Č E K      V E P Ř Ů   -    14. 6.   +   15. 6. 2018        časy   -   9.00  +  10.30h.

( Časy lze po dohodě přizpůsobit dle potřeby )
Volné a obsazené termíny zjistíte - Z D E.

 Objednávejte na této adrese :

Telefon: 482 724 301

E-mail: grabstejn@npu.cz

Sprava SH Grabštejn
hrad Grabštejn
463 34 Hrádek nad Nisou


D I V A D E L N Í     P Ř E D S T A V E N Í :

- D I V A D Ý L K O     K U B A -

P A S Á Č E K      V E P Ř Ů

Noční skřítek Uspávač se setkává s vílou Zavřiočkou. Uspávač chce vyprávět pohádku o princi, který si vzal za manželku opravdovou princeznu a Zavřiočka zase o chudé dívce, která si vzala za manžela krásného prince. Chudák princ neví jestli má poslechnout svého královského otce nebo hlas svého srdce. Jak si princ poradí?
To se dozvíte v inscenaci inspirované pohádky H.Ch. Andersena - Pasáček vepřů a Princezna na hrášku. Vypravěči – Uspávač a Zavřiočka rozehrávají příběh za pomoci sošných loutek, různých rekvizit a opravdových „kouzel“.

Hrají - Dana Mládová a Petr Mlád            Délka představení - 45 minut

Kliknete-li, dozvíte se více o představení

O tom, kdy byl původní hrad Grafenštejn založen, dodnes nepanuje mezi historiky shoda. Jisté však je, že se zde ve 2. polovině 13. století objevují purkrabí z Donína. Panství a hrad byly zejména v 15. století dějištěm řady válečných střetů. Pravděpodobně z této doby je i linie opevnění s flankovacími věžicemi. Donínové se zde udrželi až do poloviny 16.století, kdy hrad museli pro dluhy prodat.
Nový majitel dr. Jiří Mehl ze Střelic, starý gotický hrad velkolepě přestavěl. Na místě původního hradu tak vzniklo reprezentační renesanční sídlo. Zcela změnila podobu i původní kaple sv. Barbory, dnes řazená mezi nejpůsobivější renesanční prostory českého venkova.

Během třicetileté války hrad krátký čas patřil také Albrechtovi z Valdštejna a na samém sklonku války se zde na několik let zabydlela švédská posádka, která drancovala okolí. V roce 1704 získali Grabštejn Gallasové, aby jej připojili ke svým severočeským državám se střediskem ve Frýdlantu.
Ve druhé polovině 20. století zde sídlila armáda a poté hrad pustl. Vypadalo to, že se z něj stane zřícenina. Od 90. let zde ale začala probíhat rekonstrukce, která se snaží být k památce co nejšetrnější a zachovává v co největší míře její autenticitu.

Podrobnější informace o historii zámku naleznete   Z D E .


F o t o g a l e r i e :
Kliknete-li na vybraný obrázek - zvětší se.
Další obrázek - klikněte na pravou stranu obrázku. Předchozí obrázek - klikněte na levou stranu obrázku.

HRAD GRABŠTEJN - velká věž HRAD GRABŠTEJN - kaple svaté Barbory HRAD GRABŠTEJN - kuchyně HRAD GRABŠTEJN - pohled z velké věže

HRAD GRABŠTEJN - malé nádvoří - zde se bude konat představení za pěkného počasí HRAD GRABŠTEJN - - malé nádvoří - zde se bude konat představení za pěkného počasí HRAD GRABŠTEJN - zde se bude konat představení za deštivého počasí HRAD GRABŠTEJN - zde bude herní loutkový koutek


 PROPAGAČNÍ LETÁČEK - určený pro tisk - formát .pdf -