H R A D       G R A B Š T E J N        
Sprava SH GRABŠTEJN
Bc. Iva Bártová
463 34 Hrádek nad Nisou
Telefon: 482 724 301, 602 136 212


Z Á M E K      D Ě Č Í N         
zámek DĚČÍN
Dlouhá jízda 1254, 405 01 Děčín 1
Telefon : 412 518 905, 775 862 639
Objednávkový formulář - www.zamekdecin.cz > školní výlet


Z Á M E K      N E B Í L O V Y         
zámek NEBÍLOVY
pan Fiala
332 04 Nezvěstice
Telefon: 377 917 090, 606 666 428


H R A D      V E L H A R T I C E         
Státní hrad Velhartice
ing. Mejstříková
341 42 Kolinec
Telefon: 376 583 315


N O V Ý      H R A D       J i m l í n   
zámek Nový Hrad
Mgr. Josef Kabát
Jimlín 220,
440 01 Louny
Telefon:733 691 473


D I V A D Ý L K O      K U B A              
DIVADÝLKO     KUBA
Dobřanská  123
301 00   Plzeň  -  Valcha
Telefon:  731 573 751