Z Á M E K      H O Ř O V I C E         
ZÁMEK HOŘOVICE
Vrbnovská 22
268 01 Hořovice
N O V Ý      H R A D       J i m l í n   
zámek Nový Hrad
Vladimír J. Mitura
Jimlín 220,
440 01 Louny
Telefon: 778 111 080 / 733 691 473


D I V A D Ý L K O      K U B A              
DIVADÝLKO     KUBA z.s.
Dobřanská  289/123
301 00   Plzeň  -  Valcha
Telefon:  731 573 751