O KRÁLI MATYÁŠOVI,

JOHANCE A PANÍ HOR

Napsali - František Kaska a Petr Mlád

Tajemný a dramatický příběh ze skalnatých hor je obměnou známých pohádek o princích (a králích) zakletých v hady. Je to příběh o lásce a obětavosti na jedné a o závisti a zradě na druhé misce vah. Kam se vychýlí jazýček? A jakou roli sehraje Paní hor a její věrný služebník skřet Berg - milovník hádanek? I když se někdy můžeme strachovat o krále či hodnou a obětavou dívku Johanku, všechny dobré skutky nakonec budou odměněny a zlo potrestáno.

Představení hrají dva herci s dřevěnými loutkami (manekýn), jednoduchá scéna se proměňuje v panorama hor, sál královského hradu či místnost horské tvrzi, překvapivá změna nastane v závěru. Kromě výtvarné hraje důležitou roli i hudební složka inscenace.

Hrají - Dana Mládová a Petr Mlád

Hlas paní hor - Ivana Faitlová

Loutky - Dagmar Jandová

Výprava - Jaroslav Hrubý, Petr Mlád

Výroba - Petr Mlád a Dana Mládová

Hudba - Irena Vaňková a Vlaďka Machoňová

Housle - Vlaďka Machoňová

Představení je vhodné pro děti MŠ a 1. - 5. třídu ZŠ

Premiéra - 6. března 2006

Kliknete-li na vybraný obrázek - zvětší se.
Další obrázek - klikněte na pravou stranu obrázku. Předchozí obrázek - klikněte na levou stranu obrázku.

Jsem Matyáš, král celé této velké země. Život každého tvora v horách patří Paní. A řekl ti to Berg - hádankář. Medvěd utekl, ale hadí kůže je také krásné trofej.

Potřebuje pomoc. Vezmu ho do své komnaty. Už se ti vrací síla a lesk. Pár dní a budeš jako dřív. Můžu?	Pomůžu? Jsou tři cesty do jeskyně.

Je kámen života co vodě neodolá, když ho mít nebudeš, dáš za něj drahokamy. Je načase ukončit tohle bláznění. Až se Johanka vrátí, řeknu že ses odplazil. Tenhle závoj mi nebude slušet.

Ať tě odevšad vyhánějí a pro tvoji ošklivost se tě bojí! No, králíčku. Ani mi nezasyčíš na pozdrav? Jdu za tebou, má Paní! Na větvi může sedět sedm havranů, ale hrdličky jen dvě.Chcete-li ZPĚT, chytněte mě myší