NABÍZÍME PROHLÍDKU ZÁMKU + DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ + HERNÍ KOUTEK

Tentokrát jsme pro Vás připravili dvě představení - PASÁČEK VEPŘŮ nebo STOP POHÁDKA aneb jak zachránit princeznu a to v nově zrestaurovaném tanečním sále, prohlídku zámku přizpůsobenou dětem a herní koutek (dobývání hradu, bludiště, puzzle a loutkové divadýlko s loutky).


PROHLÍDKA   +   PŘEDSTAVENÍ    - KVĚTEN + ČERVEN   2 0 1 8 :

CENA - prohlídka + představení + herní koutek - 100,- Kč za dítě (pedagogický doprovod - zdarma)

P A S Á Č E K    V E P Ř Ů   -   28. 5.   +   29. 5. 2018        časy   -   9.00  +  10.15h.

S T O P      P O H Á D KA     -   25. 6.   +   26. 6. 2018        časy   -   9.00  +  10.15h.

( Časy lze po dohodě přizpůsobit dle potřeby )

Vyberte si představení, den, čas a kontaktujte pana Fialu.


 Objednávejte na této adrese :

ZÁMEK NEBÍLOVY
pan Fiala
zámek NEBÍLOVY
332 04 Nezvěstice

Telefon: 377 917 090, 606 666 428
D I V A D E L N Í     P Ř E D S T A V E N Í :

- D I V A D Ý L K O     K U B A -

P A S Á Č E K      V E P Ř Ů

Noční skřítek Uspávač se setkává s vílou Zavřiočkou. Uspávač chce vyprávět pohádku o princi,  který si vzal  za manželku  opravdovou  princeznu a Zavřiočka zase o chudé dívce, která si vzala za manžela krásného prince. Chudák princ neví jestli má poslechnout svého královského otce nebo hlas svého srdce. Jak si princ poradí?
To se dozvíte v inscenaci inspirované pohádky H.Ch. Andersena - Pasáček vepřů a Princezna na hrášku. Vypravěči – Uspávač a Zavřiočka rozehrávají příběh za pomoci sošných loutek, různých rekvizit a opravdových „kouzel“.

Hrají - Dana Mládová a Petr Mlád            Délka představení - 45 minut

Kliknete-li, dozvíte se více o představení

STOP POHÁDKA aneb jak zachránit princeznu

Může divák ovlivnit jednání pohádkové postavy? Může mu vybrat cestu, čin nebo pomocníka? Může za něj vyřešit důležité rozhodnutí? V tomto našem představení ano. Zároveň ale takový divák zčásti přejímá odpovědnost za to, jak příběh pokračuje a skončí.
Jako v každé pohádce, něco je na rozhodnutí hrdiny, něco rozhodne náhoda. Ne každá takto vytvořená pohádka musí mít šťastný konec. O to zajímavější je pak situace po skončení příběhu. Kde byla v rozhodnutí chyba? Dalo se rozhodovat lépe? Víme vždy co je správné?

Hrají - Dana Mládová a Petr Mlád            Délka představení - 50 minut

Kliknete-li, dozvíte se více o představení


Zámek stojí v Nebílovech na místě staré vodní tvrze už 303 roků. Za dobu jeho trvání se zde vystřídaly hraběcí rodiny Steinau, Vrtba, Czernin a Waldstein. Někteří zámek stavěli - Steinau, jiní zvelebovali - Czernin, další jej dědili a prodávali - Vrtba, poslední tak trochu devastovali - Waldstein.
Zdi zámku ukrývají unikátní nástěnnou a nástropní malbu Antonína Tuvory v sále, kde budou představení. Jedná se o zobrazení pozemského ráje, romantické krajiny plné vegetace a živočichů, doplněné zříceninami chrámků a mostů a bran.

Už v devatenáctém století se původní rezidence pro maršála Benátské republiky mění na hospodářský dvůr. Stáje po koních zaberou krávy, v kapli bude sklad, na nádvoří hnojiště a v sálech sýpky na obilí. Až do roku 1968 se stav nebude příliš měnit, jen zámek ještě víc zchátrá a rozpadnou se hospodářské budovy, zanikne zahrada s fontánou...
Posledních 40 let je ve znamení obnovy, posledních deset let už zde zase zní hudba, pořádáme divadelní představení a výstavy.

Podrobnější informace o historii zámku naleznete   Z D E .F o t o g a l e r i e :
Kliknete-li na vybraný obrázek - zvětší se.
Další obrázek - klikněte na pravou stranu obrázku. Předchozí obrázek - klikněte na levou stranu obrázku.

NENÍ DRAK JAKO DRAK - ČERVEN 2009 NENÍ DRAK JAKO DRAK - ČERVEN 2009 NENÍ DRAK JAKO DRAK - ČERVEN 2009 NENÍ DRAK JAKO DRAK - ČERVEN 2009


 PROPAGAČNÍ LETÁČEK - určený pro tisk - formát .pdf