NABÍZÍME PROHLÍDKU HRADU + DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ + HERNÍ KOUTEK

Můžete se těšit na pohádku     P A S Á Č E K      V E P Ř Ů ,    prohlídku    hradu   přizpůsobenou    dětem   + výstavu – Císařův pekař a pekařův císař   a    tradiční herní    koutek.


PROHLÍDKA   + PŘEDSTAVENÍ   + HERNÍ KOUTEK   - ČERVEN 2 0 1 8 :

CENA - prohlídka + výstava + představení + herní koutek - 110,- Kč za dítě (pedagogický doprovod - zdarma)

P A S Á Č E K      V E P Ř Ů   -      19. 6.     -     22. 6. 2018     časy   -   9.00  +  10.15h.

( Časy lze po dohodě přizpůsobit dle potřeby )

Vyberte si představení, den, čas a kontaktujte - Mgr. Josefa Kabáta.

 Objednávejte na této adrese :

Zámek Nový Hrad
Mgr. Josef Kabát
Jimlín 220,
440 01 Louny

Telefon: 415 696 216, 733 691 473

E-mail: reditel@zameknovyhrad.cz
http://www.zameknovyhrad.cz/


D I V A D E L N Í     P Ř E D S T A V E N Í :

- D I V A D Ý L K O     K U B A -

P A S Á Č E K      V E P Ř Ů

Noční skřítek Uspávač se setkává s vílou Zavřiočkou. Uspávač chce vyprávět pohádku o princi, který si vzal za manželku opravdovou princeznu a Zavřiočka zase o chudé dívce, která si vzala za manžela krásného prince. Chudák princ neví jestli má poslechnout svého královského otce nebo hlas svého srdce. Jak si princ poradí?
To se dozvíte v inscenaci inspirované pohádky H.Ch. Andersena - Pasáček vepřů a Princezna na hrášku. Vypravěči – Uspávač a Zavřiočka rozehrávají příběh za pomoci sošných loutek, různých rekvizit a opravdových „kouzel“.

Hrají - Dana Mládová a Petr Mlád            Délka představení - 45 minut

Kliknete-li, dozvíte se více o představení


   Z Á M E K     N O V Ý     H R A D    J i m l í n
První zmínka pochází ze 14.století, kdy rytíř Záviš z Jimlína nechal postavit kamennou tvrz palácového typu. Po smrti posledního z jimlínského rodu v roce 1453, se dědictví ujal Albrecht Bezdružický z Kolovrat, který začal s přestavbou tvrze na honosný hrad.
V průběhu devíti let stavby se Albrecht z Kolovrat začal psát jako Novohradský.Vzniká tak nejen nová větev rodu Kolovratů, ale i název hradu a veliké prosperující panství. V držení zmíněného rodu byl Nový Hrad více než sto let.

Poslední, Volf Novohradský z Kolovrat započal s renesanční úpravou v níž pokračovali i další majitelé Jan z Lobkovic a páni z Liběchova, kteří v roce 1588 prodali panství i s hradem Šebastiánovi Vřesovci z Vřesovic.
V majetku Vřesovců zůstal Nový Hrad až do roku 1630, kdy ho Volf Illburk z Vřesovic prodal polnímu maršálovi Janu z Aldringen. Když Jan z Aldringen zemřel, panství připadlo premonstrátskému klášteru na Strahově.

Podrobnější informace o historii zámku naleznete   Z D E .F o t o g a l e r i e :
Kliknete-li na vybraný obrázek - zvětší se.
Další obrázek - klikněte na pravou stranu obrázku. Předchozí obrázek - klikněte na levou stranu obrázku.

ZÁMEK NOVÝ HRAD ZÁMEK NOVÝ HRAD ZÁMEK NOVÝ HRAD ZÁMEK NOVÝ HRAD

ZÁMEK NOVÝ HRAD ZÁMEK NOVÝ HRAD ZÁMEK NOVÝ HRAD ZÁMEK NOVÝ HRAD

NENÍ DRAK JAKO DRAK NENÍ DRAK JAKO DRAK NENÍ DRAK JAKO DRAK NENÍ DRAK JAKO DRAK

NENÍ DRAK JAKO DRAK NENÍ DRAK JAKO DRAK ZÁMEK NOVÝ HRAD - prohlídka ZÁMEK NOVÝ HRAD - prohlídka

ZÁMEK NOVÝ HRAD - prohlídka ZÁMEK NOVÝ HRAD - prohlídka ZÁMEK NOVÝ HRAD - prohlídka ZÁMEK NOVÝ HRAD - prohlídka

ZÁMEK NOVÝ HRAD - prohlídka ZÁMEK NOVÝ HRAD - prohlídka ZÁMEK NOVÝ HRAD - prohlídka ZÁMEK NOVÝ HRAD - prohlídka


 PROPAGAČNÍ LETÁČEK - určený pro tisk - formát .pdf -