NABÍZÍME PROHLÍDKU HRADU + DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ + HERNÍ KOUTEK

Připravili jsme pro Vás představení – NENÍ DRAK JAKO DRAK, prohlídku hradu přizpůsobenou dětem a herní koutek (pohádkové hry – dobývání hradu, záchrana princezny, rytířský turnaj a další)


PROHLÍDKA   + PŘEDSTAVENÍ   + HERNÍ KOUTEK   - ČERVEN 2 0 2 0 :

CENA - prohlídka + představení + herní koutek - 120,- Kč za dítě (pedagogický doprovod - zdarma)

NENÍ DRAK JAKO DRAK   -      18. 6.     -     21. 6. 2013     časy   -   9.00  +  10.30h.

( Časy lze po dohodě přizpůsobit dle potřeby )

Vyberte si představení, den, čas a kontaktujte - Mgr. Josefa Kabáta.


 Objednávejte na této adrese :

Zámek Nový Hrad
Mgr. Josef Kabát
Jimlín 220,
440 01 Louny

Telefon:733 691 473

E-mail: reditel@zameknovyhrad.cz
http://www.zameknovyhrad.cz/D I V A D E L N Í     P Ř E D S T A V E N Í :

- D I V A D Ý L K O     K U B A -

NENÍ DRAK JAKO DRAK

Herec a herečka s využitím loutek různého typu a proměnlivé scény rozehrávají tři pohádky (dvě delší a jednu kraťounkou) plné nečekaných zvratů, humoru a výtvarných nápadů.
Ani v našich pohádkách nechybí drak a princezna, ale všechno je jinak. Ne každý drak má chuť na princeznu, ne každá princezna se draka bojí a ne všechno, co se říká, bývá pravda. Nechte se překvapit.

Hrají - Dana Mládová a Jiří Kizman          Délka představení - 45 minut

Kliknete-li, dozvíte se více o představení


   Z Á M E K     N O V Ý     H R A D    J i m l í n
První zmínka pochází ze 13. století, kdy jsou doloženi rytíři z Jimlína. Po smrti posledního z rodu v roce 1453, se dědictví ujal Albrecht Bezdružický z Kolowrat, který začal se stavbou honosného hradu. V průběhu devíti let stavby se Albrecht začal psát jako Novohradský. Vzniká tak nejen nová větev rodu Kolowratů, ale i název hradu a veliké prosperující panství. V držení zmíněného rodu byl Nový Hrad více než sto let. V renesanci a baroku doznal areál dnešní zámecké podoby. Dnes jsou na zámku k vidění renesanční malované stropy, barokní štuky, ale i gotické fresky. V  posledních letech se na zámek vrací i původní obrazová výzdoba.
V průběhu devíti let stavby se Albrecht z Kolovrat začal psát jako Novohradský.Vzniká tak nejen nová větev rodu Kolovratů, ale i název hradu a veliké prosperující panství. V držení zmíněného rodu byl Nový Hrad více než sto let.

Poslední, Volf Novohradský z Kolovrat započal s renesanční úpravou v níž pokračovali i další majitelé Jan z Lobkovic a páni z Liběchova, kteří v roce 1588 prodali panství i s hradem Šebastiánovi Vřesovci z Vřesovic.
V majetku Vřesovců zůstal Nový Hrad až do roku 1630, kdy ho Volf Illburk z Vřesovic prodal polnímu maršálovi Janu z Aldringen. Když Jan z Aldringen zemřel, panství připadlo premonstrátskému klášteru na Strahově.

Podrobnější informace o historii zámku naleznete   Z D E .


F o t o g a l e r i e :
Kliknete-li na vybraný obrázek - zvětší se.
Další obrázek - klikněte na pravou stranu obrázku. Předchozí obrázek - klikněte na levou stranu obrázku.

ZÁMEK NOVÝ HRAD ZÁMEK NOVÝ HRAD ZÁMEK NOVÝ HRAD ZÁMEK NOVÝ HRAD

ZÁMEK NOVÝ HRAD ZÁMEK NOVÝ HRAD ZÁMEK NOVÝ HRAD ZÁMEK NOVÝ HRAD