Připravili pro Vás představení - NENÍ DRAK JAKO DRAK v hlavním sále zámku, prohlídku zámku přizpůsobenou dětem a herní koutek (pohádkové hry – dobývání hradu, bludiště, maňáskové divadlo a další).


PROHLÍDKA   +   PŘEDSTAVENÍ   + HERNÍ KOUTEK   - ČERVEN   2 0 1 8 :

CENA - prohlídka + představení + herní koutek - 100,- Kč za dítě (pedagogický doprovod - zdarma)

4.   -   6. června 2018     /     9.00  +  10.30h.

( Časy lze po dohodě přizpůsobit dle potřeby )


 Objednávejte na této adrese :

STÁTNÍ ZÁMEK TŘEBOŇ
Zámek 115
379 01 Třeboň

Telefon:  384 721 193,  

E-mail: zamek.trebon@seznam.cz
https://www.zamek-trebon.cz/D I V A D E L N Í     P Ř E D S T A V E N Í :

- D I V A D Ý L K O     K U B A -

NENÍ DRAK JAKO DRAK

Herec a herečka s využitím loutek různého typu a proměnlivé scény rozehrávají tři pohádky (dvě delší a jednu kraťounkou) plné nečekaných zvratů, humoru a výtvarných nápadů.
Ani v našich pohádkách nechybí drak a princezna, ale všechno je jinak.  Ne každý drak má chuť na princeznu, ne každá princezna se draka bojí     a ne všechno, co se říká, bývá pravda. Nechte se překvapit.

Hrají - Dana Mládová a Petr Mlád        - Délka představení - 50 minut -

Kliknete-li, dozvíte se více o představení


   ZÁ M E K      T Ř E B O Ň


Zámek vybudoval v 16. století pan Vilém z Rožmberka na místě vyhořelého gotického hradu, ale útočiště zde našel až Vilémův bratr, Petr Vok, jehož posledním vydechnutím roku 1611 vymřel rod Rožmberků.
Po třicetileté válce se celé panství ocitlo v rukách Schwarzenbergů, kteří jej přetvořili v soukromou rezidenci knížecího rodu. Na vážnosti získala Třeboň hlavně v letech 1895-1922, kdy zde trávili Schwarzenbergové svátky vánoční.


Najdete nás také na Facebooku a Instagramu (@zamektrebon)F o t o g a l e r i e :
Kliknete-li na vybraný obrázek - zvětší se.
Další obrázek - klikněte na pravou stranu obrázku. Předchozí obrázek - klikněte na levou stranu obrázku.

ZÁMEK TŘEBOŇ - Podzimní zámek ZÁMEK TŘEBOŇ -  Malé nádvoří ZÁMEK TŘEBOŇ - Kašna na velkém nádvoří ZÁMEK TŘEBOŇ - Altán v zahradě

ZÁMEK TŘEBOŇ - VÝSTAVA -  - Alchymistická laboratoř ZÁMEK TŘEBOŇ - Salon knížete ZÁMEK TŘEBOŇ - Kasematy s katem ZÁMEK TŘEBOŇ - Konírna


 PROPAGAČNÍ LETÁČEK - určený pro tisk - formát .pdf