NABÍZÍME PROHLÍDKU HRADU + DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ + HERNÍ KOUTEK

Tentokrát jsme pro Vás připravili pohádku - PASÁČEK VEPŘŮ, dále pak prohlídku hradu přizpůsobenou dětem (čtyři průvodci v kostýmech + zajímavé soutěže) a herní koutek (dobývání hradu, bludiště, puzzle a loutkové divadýlko s loutky).


PROHLÍDKA + PŘEDSTAVENÍ + HERNÍ KOUTEK - KVĚTEN - ČERVEN 2 0 1 8 :

CENA - prohlídka + představení + herní koutek - 120,- Kč za dítě (pedagogický doprovod - zdarma)

P A S Á Č E K       V E P Ř Ů   -   30.5.   +   31. 5.   +   1. 6. 2018        časy   -   9.00  +  10.30h.

( Časy lze po dohodě přizpůsobit dle potřeby )

 Objednávejte na této adrese :

Telefon: 376 583 315

E-mail: info@hradvelhartice.cz

Státní hrad Velhartice
ing.Mejstříková
Hrad Velhartice,
341 42 Kolinec
http://www.hradvelhartice.cz/cz/hrad-velhartice


D I V A D E L N Í     P Ř E D S T A V E N Í :

- D I V A D Ý L K O     K U B A -

P A S Á Č E K      V E P Ř Ů

Noční skřítek Uspávač se setkává s vílou Zavřiočkou. Uspávač chce vyprávět pohádku o princi, který si vzal za manželku opravdovou princeznu a Zavřiočka zase o chudé dívce, která si vzala za manžela krásného prince. Chudák princ neví jestli má poslechnout svého královského otce nebo hlas svého srdce. Jak si princ poradí?
To se dozvíte v inscenaci inspirované pohádky H.Ch. Andersena - Pasáček vepřů a Princezna na hrášku. Vypravěči – Uspávač a Zavřiočka rozehrávají příběh za pomoci sošných loutek, různých rekvizit a opravdových „kouzel“.

Hrají - Dana Mládová a Petr Mlád            Délka představení - 45 minut

Kliknete-li, dozvíte se více o představení

   Z Á B A V N Á     P R O H L Í D K A     H R A D U
Prohlídka hradu je přizpůsobena pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ. Děti provedou hradem 3 – 4 průvodci v dobových kostýmech. Děti se zábavnou formou seznámí s historií hradu, životem ve středověku, rytířskou zbrojí či gotickou architekturou. Na každé zastávce děti plní různé úkoly a nakonec je čeká sladká odměna.
Podívejte se na naše video a projděte se s dětmi po hradě Velhartice.

   H R A D     V E L H A R T I C E
Hrad byl založen mezi roky 1290 - 1310, jako rodové sídlo pánů z Velhartic. Stavbu započal Bohumil z Budětic, pokračoval Bušek starší a jeho syn Bušek mladší z Velhartic, oba oblíbení a věrní komorníci krále a císaře Karla IV.
V držení rodu pánů z Velhartic zůstal hrad do roku 1390, kdy sňatkem přešel v majetek Jana z Hradce. Z dalších významných držitelů hradu byl v 15 stol. Zdeněk Lev z Rožmitálu který získal pro velhartické panství několik privilegií např. možnost těžit drahé kovy. Za držení generála Martina de Hoeff Huerta byl vystavěn ve východní části horního nádvoří nový pozdně renesanční palác.

Hrad byl v nejrannější podobě tvořen vysokou obvodovou hradbou s cimbuřím, situován na nejjižnější partii skalního ostrohu (dnešní horní nádvoří). Hradba zprvu kryla patrně spíše dřevěné či hrázděné stavby.
Během dalšího vývoje byl na této hradbě zbudován nejprve jižní, následně severní kamenný hradní palác. Jádro hradu poté tedy tvořily dva paláce vzájemně propojené hradbami - tehdy módní tkz dvoupalácová disposice, zde přizpůsobená terénní situaci.

Podrobnější informace o historii zámku naleznete   Z D E .


F o t o g a l e r i e :
Kliknete-li na vybraný obrázek - zvětší se.
Další obrázek - klikněte na pravou stranu obrázku. Předchozí obrázek - klikněte na levou stranu obrázku.

HRAD VELHARTICE HRAD VELHARTICE HRAD VELHARTICE HRAD VELHARTICE

HRAD VELHARTICE HRAD VELHARTICE HRAD VELHARTICE HRAD VELHARTICE

HRAD VELHARTICE HRAD VELHARTICE HRAD VELHARTICE HRAD VELHARTICE

HRAD VELHARTICE HRAD VELHARTICE HRAD VELHARTICE HRAD VELHARTICE


 PROPAGAČNÍ LETÁČEK - určený pro tisk - formát .pdf -